• 75% av anmälningsavgiften till rankingseglingar tillfaller organiserande segelklubb och 25% tillfaller Enmeterförbundet
  • Den ekonomiska kopplingen mellan Stockholmsklubben Stockholms Radiosegelsällskap (SRSS) och förbundet kommer att upphöra
    • Dvs årsavgiften till Enmeterförbundet skall från 2024 betalas direkt till förbundet och inte längre via årsavgift till SRSS (Detta gäller för medlemmar i SRSS)
  • Segelnumret måste hållas levande av ägaren, detta sker genom att betala årsavgift. Ett segelnummer upphör automatiskt att gälla efter en inaktiv period om 3 år och segelnumret kan då nyttjas av någon annan.