Som nytillträdd ordförande vill jag här informera om de beslut som SRSS och Svenska Enmeterförbundet tagit vid årsmötena i april och styrelsemötena därefter. Beslut som vi hoppas skall ge förutsättningar för att kunna fortsätta den fantastiska utvecklingen av IOM-seglande. 

Nu finns mer är 120 båtar registrerade. Under 2008 har hittills 29 båtar mätts och snart har alla aktiva seglare mätbrev till sina båtar. Vi är nu mer än 40 seglare som betalt medlemsavgift/aktivitetsavgift. Vi har också medlemmar som seglar andra modellseglingsklasser.

Det som framför allt satt fart på utvecklingen av IOM-seglandet är att det är så kul och enkelt att segla IOM och att det finns starkt engagerade funktionärer bland seglarna som verkligen ställer upp. Det är med dessa grunder som framtiden för klassen skall byggas. 

Den stora frågan på årsmötena var att IOM-seglare av praktiska skäl skall betala endast en avgift om 250 kr till SRSS och Enmeterförbundet. Av de 250 kr i medlemsavgift  som inbetalas till SRSS går 50 kr till Enmetersförbundet. SRSS medlemmar som seglar andra båttyper än IOM skall fortsatt betala 100 kr i medlemsavgift. 

För att få delta i av SRSS arrangerade tävlingar och klubbseglingar måste deltagarna vara medlemmar i SRSS, Det betyder att vi i praktiken får en tävlingslicens. Gäster skall dock tillfälligt kunna delta utan att betala denna SRSS tävlingslicens. 

De nya styrelserna har därefter beslutat om en tydligare uppgiftsfördelning och anpassat budgeterna till detta. Det innebär kortfattat

  • Enmeterförbundet, skall som klassförbund inom Svenska Seglarförbundet och IOMICA (internationella förbundet) och som paraplyorganisation för de regionala radiosegelsällskapen ge förutsättningar för IOM-segling genom registrering, mätning, nationell ranking, kappseglingskalender och kontakter och rapportering utåt.
  • SRSS skall arrangera kappseglingar och olika klubbaktiviter och förvalta utrustning för att genomföra kappseglingar. SRSS skall också utveckla tävlingcentra med alternativa seglingsplatser, funktionärsstaber mm.
 

Medlemsavgift/tävlingslicens

Den nya avgiften gäller från och med i år. Flertalet av seglarna har redan betalt medlemsavgift i SRSS (100 kr) och aktivitetsavgift till Enmetersförbundet (150 kr) och behöver därför inte kompletteringsbetala. De som endast betalt en av avgifterna och de som inte betalt något måste kompletteringsbetala. Vi kommer i första hand genom att använda mailing-listan gå ut med information om vilka som måste kompletteringsbetala och med hur mycket. Avgiften skall inbetalas på pg 39 22 98-6. 

Från och med RM den 14 september kommer endast medlemmar i SRSS som betalat de 250 kr få delta i SRSS arrangerade IOM tävlingar. 

Med medlemskapet kan seglare delta i andra klasser under SRSS flagga. De som tävlat för en annan till SSF ansluten klubb kan som hittills fortsätta med detta även som medlem i SRSS.   

Med avgiften finansieras i huvudsak SRSS och Enmeterförbundets verksamheter. Avsikten är att kappseglingarna skall vara självfinansierade.

Joomla Template by Joomla51.com