Kappseglingskalendern 2009 finns nu på hemsidan. Den innehåller flera nyheter som styrelsen hoppas skall ge förutsättningar för bra genomförda och trevliga seglingar.

Under 2009 skall SRSS arrangera 15 tävlingar, 2 sanktionerade; vårt första SM och Scandinavian Cup. Övriga 13 är klubbtävlingar som vi arrangerar med egna funktionärer. SRSS är en kappseglingsklubb där alla är aktiva seglare och som därför saknar medlemmar  som i huvudsak väljer funktionärskap före seglande. Därför måste de aktiva vara beredda att ställa upp en gång per år som seglingsvärd eller klubbdomare. Klubbdomaren avstår vid detta tillfälle från att segla.

Det innebär att vi utsett en seglingsvärd och klubbdomare för varje klubbsegling. I kappseglingskalendern finner Du i vilken tävling under året som Du förväntas ställa upp. Är Du förhindrad vid detta tillfälle skall Du i första hand ordna detta med övriga seglare inom tävlingscentrat i andra hand med den inom styrelsen som är kontaktman för tävlingscentrat. (Mer om detta nedan)
Detta innebär att alla våra seglingar skall vara domarledda för bättre regelföljande, ordning och trivsel.
Som hittills skall tävlingarna genomföras som heatsegling om deltagarantalet överstiger 19. För att seglingsvärdarna skall kunna planera för detta tidigarelägger vi anmälningstiden till torsdag kväll före tävling.
SM och Scandinavian Cup skall ha SSF-sanktionerade domare och seglingsledare. De medlemmar som inte finns med på kappseglingskalendern som funktionärer skall vara beredda att hjälpa till vid dessa tävlingar.

KLUBBDOMARE
Främsta uppgiften för klubbdomaren är att vara ordningsman. Dömandet skall ske efter bästa förmåga och respekteras av de seglande. Domaruppgiften  framgår av seglingsföreskrifterna som kommer finnas här på hemsidan. Det gäller att tillsammans med utsedda observatörer (övriga funktionärer och eventuellt seglare) ansvara för bana, starter och  styrområde. Följa det som händer på banan, döma därefter och följa upp att seglare gör sin straffsväng. Klubbdomaren biträder också seglingsvärden i dennes upgifter. (Dessa finner Du också här på hemsidan, under seglingskalender)
Klubbdomaren avstår från egen segling den tävling då man är utsedd.

TÄVLINGSCENTRA
Styrelsen har under det senaste året arbetat med att utveckla tävlingscentra inom Stockholm för att stärka förutsättningarna att få kappseglandet med radiostyrdabåtar -särskilt IOM - att kunna växa vidare.  Genom lokala tävlingsorganisationer skall klubb-  och träningseglingar kunna planeras och genomföras med hjälp av de seglare som finns inom området och med arrangörsutrustning som båt, bandare och bojar tillgängligt inom tävlingscentrat.
Initiativ till seglingar skall kunna komma lokalt, det skall vara enkelt att segla. Vi får inte  glömma att vi seglar för att det är kul. Därför är inte avsikten att genomföra någon stor organiationsreform utan mer att söka styra upp engagemanget för att på bästa sätt ta vara på det vi redan har. För att lusten att segla skall finnas kvar måste vi på varje ambitionsnivå- från elit till nybörjarje ge bra förutsättningar. Det är inte meningen att med detta dela upp klassen i fleeter utan att ge seglarna möjligheter till att välja de kappseglingar som passar dem över hela Stockholm

I dagsläget  har fyra tävlingscentra definierats

  • VÄRTAN med banor i Djursholm, Viggbyholm och Hägernäs och omfattande medlemmar i norra Stockholmsområdet
  • SJÖSTADEN med banor i Stockholms innerstad och boende i innerstan samt södra Stockholmsområdet
  • LIDINGÖ med banor och boende på Lidingö
  • SALTIS med banor i Saltsjöbaden och Saltsjö-Duvnäs och boende i Saltis, Nacka och Värmdö

Inom styrelsen är Lars Ericson kontaktman för Värtan, Per Lundberg för Sjöstaden, Claes Brunnhage för Lidingö och Odd Lindqvist  för Saltis.
Sedan tidigare har vi en gummibåt med motor, vi har skaffat en kvalificerad bandare. Vi har nu köpt ytterligare en gummibåt och beslutat köpa motor till den. Vi planerar att köpa en tredje båt med motor senare i år. Vi har också ett par nya bandare på gång liksom bojar. Dessa planer kan förverkligas med hjälp av de pengar Klabbe Nylöf donerat och det överskott kappseglingsverksamheten gav 2008.  Styrelsen hoppas att detta skall ge en god grund för att tillsammans med medlemmarna ta få ett ännu bättre seglande.

Till detta har vi sett till att resultatprogram (Sailwave) finns tillgängliga på PC och underlag för genomförande av kappsegling finns tillgängligt på hemsidan, under Seglingskalender.

Joomla Template by Joomla51.com