Här är några tips för banläggning:

  • Offsetboj (extra kryssrundningsmärke) är bra vid större startfält och bör ligga ca 5 m tvärs vindriktningen från kryssmärket. Vid behov kan dessa 2 märken utgöra en "gate" för rundning åt valfritt håll utåt.  
  • Startlinjens bredd ska vara minst ca 2 gånger antalet deltagande båtar bred i meter samt med 80 grader vinkel mot vinden (alltså babordsfördel). Observera att det ska vara närmast till kryssmärket från en punkt mitt på startlinjen.  
  • Startlinjen måste kunna ses från kontrollområdet (*)
  • Ca 2/3 av banans benlängd bör utgöra första kryssen
  • Rekommenderad benlängd är ca 100 meter
  • "Gate" vid länsmärket kan behövas vid större startfält, dvs 2 märken som kan rundas valfritt inifrån och ut
  • Hela banan (dvs alla märken) måste kunna ses från kontrollområdet.
  • Lägg inte en för lång bana, hellre kortare så att vi kör 3 varv, så att alla seglare ser bra

(*) Kontrollområdet är det område på land som seglare får röra sig inom för att kontrollera sin båt.

Joomla Template by Joomla51.com