SRSS

  • SRSS årsavgift 2014 för aktiva IOM seglare är 250 kr. Medlemskapet ger rätt att deltaga i samtliga träningar och kappseglingar arrangerade av SRSS och att vara med och erhålla poäng i Enmeterförbundets rankinglista. SRSS pg-konto är 39 22 98-6. Märk din betalning med namn och eventuellt segelnummer. SRSS för därefter över 50 kr av de inbetalade 250 kr som årsavgift till Enmeterförbundet. Årsavgiften skall betalas senast den 1 mars.

  • Årsavgiften för SRSS medlemmar som seglar andra båtklasser än IOM är 200 kr.

  • SRSS är medlem i Svenska Seglarförbundet vilket innebär att du även kan segla andra båtar i andra tävlingar än de som SRSS arrangerar med ditt medlemskap.

  • SRSS Medlemsförteckningens information på SRSS hemsida (under menupunkten Om SRSS) innehåller information om SRSS medlemmar; namn, IOM segelnummer, bostadsort, mobilnummer och mailadress. Det framgår även vilka som betalt årsavgiften. Vänligen kontrollera att er information är korrekt och komplett. Maila undertecknad för eventuella justeringar.

 

Enmeterförbundet

  • Enmeterförbundets årsavgift för aktiva IOM-seglare är 50 kr. Denna årsavgift gäller endast för de som inte är medlemmar i SRSS (exempelvis medlemmar i GRSS). Enmeterförbundets pg-konto är: 435764-6. Årsavgiften skall betalas senast den 1 mars.Seglingshälsningar / Thomas Enwall SWE 50

 

Joomla Template by Joomla51.com