Skriv ut

Vi har då och då haft problem med störningar mellan olika båtars radiostyrningssystem.

I detta fall gäller det FUTABA 2.4 GHz FASST system som mer än hälften av seglarna i Stockholm använder.
Futaba har tydligen tillverkat ett antal sändare som av misstag har fått en så kallad noll-kod vilket resulterar i att två sändare med noll-kod kan störa varandras mottagare. Dessutom kan de störa andra Futaba system som har korrekt kod.
Vi har påtalat problemet för Futabas svenske generalagent och vi har av dem fått en liten testmottagare som är programmerad för att upptäcka sändare med noll-kod.

Hittills har vi identifierat tre olika sändare med detta problem och de kommer att skickas till generalagenten för vidare analys och förhoppningsvis åtgärd.

Testmottagaren finns hos Lars Ericson, SWE49 som gärna ställer upp och hjälper seglare som misstänker problem med störningar. Det vore kanske lämpligt att alla som har Futaba 2.4 GHz system utför denna test för att försäkra sig om att sändarna är OK.
Jag kommer att ha med testmottagaren vid seglingarna framöver.
Ett test utföres enkelt på någon minut.
Kontaktinfo finns i medlemsförteckningen på hemsidan.

-Lars E