Skriv ut

Årsavgifter för SRSS och Enmeterförbundet 2018
Denna information är riktad till samtliga SRSS medlemmar samt aktiva IOMseglare som inte är medlemmar i SRSS.

SRSS

Enmeterförbundet


Seglingshälsningar / Thomas Enwall SWE 50 /

Kassör och Registeransvarig