Förslag framtaget till seglingscenter vid Bosön, Lidingö

Anders Castenfors har tagit fram förslag till Bosöns center för vattensport med en föreslagen brygga för radiosegling. Se skiss. Medlemmarna är välkomna att lämna synpunkter till styrelsen.